کد خبر: 195687 A

امضا کنندگان این بیانیه که اکثریتی از شوراهای صنفی دانشگاههای کشور می باشند به مثابه بخش بزرگی از جامعه دانشگاهی کشور از عملکرد وزارت علوم در یکسال گذشته دفاع میکنند و به عنوان تشکلهای کاملا مستقل و غیرسیاسی دانشگاه‌هایشان، مخالفت خود را از ورود اینگونه بازی‌های سیاسی و جناحی به فضای دانشگاه ها اعلام می‌دارند.

شوراهای صنفی پانزده دانشگاه کشور بیانیه ای مشترک در حمایت از عملکرد فرجی دانا در وزارت علوم دادند. در این بیانیه با اشاره به ترمیم بخشی از ضربات وارد شده به پیکره دانشگاه در دولت قبل توسط فرجی دانا، استیضاح وزیر، منفعت طلبی عده‌ای دانسته شده که سعی دارند دانشگاه و به تبع آن کشور را قربانی منافع سیاسی و جناحی خود کنند. امضا کنندگان این بیانیه، ضمن حمایت از عملکرد یکساله فرجی دانا در وزارت علوم، مخالفت خود را با ورود اینگونه بازیهای سیاسی و جناحی به دانشگاه اعلام کردند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

عملکرد هشت ساله دولت قبل در دانشگاهها، نتیجه ای جز خون در دل کسانی که دل در گرو اعتلای وضعیت دانشگاه و کشور دارند نداشت. فضای اسف بار دانشگاه که نتیجه ی بی قانونی ها، بی تدبیری ها و برخوردهای سلیقه ای بود تأثیراتی منفی در ایفای نقش دانشگاه به عنوان مهمترین عامل در توسعه و بالندگی کشور گذاشت.

همین امر جامعه دانشگاهی و نیز ملت شریف ایران را برآن داشت تا با اعتماد به شعارها و وعده های دکتر روحانی به دنبال بازگشت قلب تپنده کشور به مسیر واقعی خود برآیند و بی شک یکی از مهمترین این شعارها بهبود فضای علمی و فرهنگی دانشگاهها بود.

با قرار گرفتن دکتر فرجی دانا در رأس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امید به انجام این وعدهها در دل دانشگاهیان زنده شد اما حال با گذشت کمتر از یک سال از وزارت دکتر فرجی دانا و درپی آن، ترمیم بخشی از ضربات وارد شده به پیکره دانشگاه در سالهای پیشین، یکبار دیگر شاهد منفعت طلبی عدهای هستیم که سعی دارند با استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه و به تبع آن کشور را قربانی منافع شخصی و سیاسی خود کنند.

اکنون امضا کنندگان این بیانیه که اکثریتی از شوراهای صنفی دانشگاههای کشور می باشند به مثابه بخش بزرگی از جامعه دانشگاهی کشور از عملکرد وزارت علوم در یکسال گذشته دفاع میکنند و به عنوان تشکلهای کاملا مستقل و غیرسیاسی دانشگاههایشان، مخالفت خود را از ورود اینگونه بازیهای سیاسی و جناحی به فضای دانشگاهها اعلام می دارند.
شورای صنفی دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی
شورای صنفی دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
شورای صنفی دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
شورای صنفی دانشجویی دانشگاه شیراز
شورای صنفی دانشجویی دانشگاه گیلان
شورای صنفی دانشجویی دانشگاه تبریز
شورای صنفی دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه
شورای صنفی دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان
شورای صنفی دانشجویی دانشگاه زنجان
شورای صنفی دانشجویی دانشگاه لرستان
شورای صنفی دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
شورای صنفی دانشجویی دانشگاه دامغان
شورای صنفی دانشجویی دانشگاه یاسوج
شورای صنفی دانشجویی دانشگاه نوشیروانی بابل
شورای صنفی دانشجویی دانشگاه شاهرود

استیضاح اصفهان ایران بازی جامعه دانشگاه صنعتی شریف علمی و فرهنگی علوم تحقیقات و فناوری قلب وزارت علوم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر