کد خبر: 195863 A

در جلسه دیدار دانشجویان با معاون پارلمانی رئیس جمهور، دانشجویان درخواست این را داشتند که حتی در صورت استیضاح وزیر علوم، جایگزین ایشان کسی باشد که در رویه های وزارت علوم تغییر ایجاد نشود.

در جلسه دیدار دانشجویان با معاون پارلمانی رئیس جمهور، دانشجویان درخواست این را داشتند که حتی در صورت استیضاح وزیر علوم، جایگزین ایشان کسی باشد که در رویه های وزارت علوم تغییر ایجاد نشود.

یکی اعضای شورای هماهنگی دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه های شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در رابطه با انتشار خبر مربوط دیدار اعضای شورای هماهنگی دانشجویان با مجید انصاری افزود: متاسفانه هنگام تنظیم خبر اشتباهی صورت گرفته بود و درخواست دانشجویان از معاون پارلمانی رئیس جمهور در غالب سخنان ایشان منتشر گردیده است که بدین وسیله اصلاح می گردد.

استیضاح اعضای شورای رئیس جمهور شهر تهران مجید انصاری معاون وزارت علوم دانشجویان خبر پارلمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر