کد خبر: 195946 A

رحمانی فضلی:

وزیر کشور که در زمان سرکار بودن کامران دانشجو ریاست دیوان محاسبات کشور را به عهده داشت، اعلام کرد که در زمان ریاستم در دیوان محاسبات پرونده این بورسیه‌ها در حال بررسی بود که به وزارت کشور منتقل شدم.

عبدالرحمان فضلی گفت: پرونده بورسیه‌های غیر قانونی در دیوان محاسبات مطرح بوده و گزارشی از آنها تهیه شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وزیر کشور که در زمان سرکار بودن کامران دانشجو ریاست دیوان محاسبات کشور را به عهده داشت، در جمع اعضای هیات دولت اعلام کرد که در زمان ریاستم در دیوان محاسبات پرونده این بورسیه ها در حال بررسی بود که به وزارت کشور منتقل شدم.

رحمانی فضلی گفت: موضوع بورسیه های غیر قانونی در دیوان محاسبات مطرح شد و در آن زمان به بازرسان ومعاونان دیوان سپردم که گزارشی در این زمینه تهیه کنند که این گزارش تهیه و در مسیر رسیدگی بود که به وزارت کشور منقل شدم.

وی گفت: مسولان وقت وزارت علوم هم در جریان رسیدگی ما بودند.

دولت دیوان محاسبات کامران دانشجو وزارت علوم وزارت کشور وزیر کشور قانونی تهیه گزارشی بورسیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر