کد خبر: 214903 A

هفته فرهنگی پاکستان با حضور گروه‌های مختلف هنری، به‌منظور افزایش سطح روابط فرهنگی دو کشور در شهرهای تهران، زاهدان و مشهد با حضور سفیر پاکستان و برخی از مسئولان داخلی برگزار می‌شود.

هفته فرهنگی پاکستان به منظور افزایش روابط فرهنگی دو کشور در ایران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، هفته فرهنگی پاکستان با حضور گروه‌های مختلف هنری، به‌منظور افزایش سطح روابط فرهنگی دو کشور در شهرهای تهران، زاهدان و مشهد با حضور سفیر پاکستان و برخی از مسئولان داخلی برگزار می‌شود.

ایران پاکستان گروه های مختلف مشهد حضور فرهنگی مختلف برگزاری هفته شهرهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر