کد خبر: 241553 A

در آخرین جلسه شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، به پیشنهاد دبیر کل و رای شورای مرکزی این جمعیت، «لطف الله فروزنده» به عنوان مسوول کمیته سیاسی، «الیاس نادران» به عنوان مسوول کمیته اقتصادی و «رضا روستاآزاد» به عنوان مسوول کمیته فرهنگی انتخاب شدند.

با پیشنهاد حسین فدایی، دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، مسوول کمیته‌های سه گانه این جمعیت معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، ‌ در آخرین جلسه شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، به پیشنهاد دبیر کل و رای شورای مرکزی این جمعیت، «لطف الله فروزنده» به عنوان مسوول کمیته سیاسی، «الیاس نادران» به عنوان مسوول کمیته اقتصادی و «رضا روستاآزاد» به عنوان مسوول کمیته فرهنگی انتخاب شدند.

الیاس نادران انقلاب اسلامی سه گانه جمعیت شورای کمیته ایثارگران انتخاب مرکزی مسوول
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر