کد خبر: 241608 A

توسط سرهنگ آزوغ و سردارغلامی انجام شد؛

این بازدید از منطقه تفتان در راستای برگزاری همایش ضد استعماری که در اسفند ماه در منطقه تفتان استان سیستان و بلوچستان برگزار می شود، به عمل آمد.

با حضور سردار مرتضوی فرمانده سپاه سیستان و بلوچستان، سردار غلامی رییس بازرسی سازمان بسیج و سرهنگ آزوغ رییس سازمان بسج عشایری از مناطق درگیری عشایر با نیروهای انگلیسی در یکصد سال گذشته بازدید به عمل آمد.

به گزارش ایلنا، این بازدید از منطقه تفتان در راستای برگزاری همایش ضد استعماری که در اسفند ماه در منطقه تفتان استان سیستان و بلوچستان برگزار می شود، به عمل آمد.

استان سیستان و بلوچستان انگلیس بسیج سیستان و بلوچستان بازدید منطقه درگیری نیروهای عشایر تفتان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر