کد خبر: 246987 A

توسط نجفقلی حبیبی صورت گرفت؛

نجفقلی حبیبی ضمن تبریک به مناسبت تشکیل چهارمین کنگره سراسری انجمن اسلامی معلمان ایران پیام سید محمدخاتمی را قرائت کرد.

پیام رئیس دولت اصلاحات در چهارمین کنگره سراسری انجمن اسلامی معلمان ایران قرائت شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نجفقلی حبیبی ضمن تبریک به مناسبت تشکیل چهارمین کنگره سراسری انجمن اسلامی معلمان ایران پیام سید محمدخاتمی را قرائت کرد.

ایران دولت اصلاحات قرائت کنگره پیام اسلامی انجمن سراسری معلمان نجفقلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر