کد خبر: 253475 A

توسط شورای نگهبان انجام شد؛

در ماده۲۱، علیرغم اصلاح بعمل آمده، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و عبارت ذیل مصوبه، رافع این ایراد نمی‌باشد.

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱ / ۲۹ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱) در ماده۲۱، علی‌رغم اصلاح بعمل آمده، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و عبارت ذیل مصوبه، رافع این ایراد نمی‌باشد.

۲) در بند(ه) ماده ۳۲، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۳) علی‌رغم اصلاح بعمل آمده در بند(الف) ماده الحاقی ۴۵، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

تذکر:

- فراز اول جزء یک بند(الف) ماده الحاقی ۲۳، اشکال عبارتی دارد و ظاهراً باید واژه «تصویب» به آن اضافه شود.

دولت شورای نگهبان قانون مجلس شورای اسلامی مالی ایراد مقررات بخشی تنظیم الحاق
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر