کد خبر: 253477 A

توسط شورای نگهبان؛

شورای نگهبان طرح جامع حدنگار(کاداستر) کشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

شورای نگهبان طرح جامع حدنگار(کاداستر) کشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش ایلنا، طرح جامع حدنگار(کاداستر) کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱ / ۲۹ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان قانون اساسی مجلس شورای اسلامی کشور جامع کاداستر حدنگار تایید شرع موازین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر