کد خبر: 122903 A

میزان ثبت رویداد در مهلت قانونی، فاصله وقوع تا ثبت رویداد در خارج از مهلت قانونی، نرخ خام حاصل از ثبت رویداد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت کشور و استان‌ها، الگوهای سنی مربوط به هر یک از رویداد‌ها و مقایسه بین المللی و منطقه‌ای شاخص‌های جمعیتی حاصل از ثبت رویدادهای حیاتی ارائه شده است.

ایلنا: سازمان ثبت احوال کشور سالنامه آمارهای جمعیتی سال ۱۳۹۱ را که شامل آمار ثبت وقایع حیاتی(ولادت، ‌فوت، ‌ازدواج و طلاق) و سایر آمارهای جمعیتی را در قالب ۴ فصل و ۵۵۵ جدول آماری در سطح ملی، استانی و شهرستانی چاپ و منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل، در هر یک از بخش‌های این نشریه، مقدمه‌ای تحلیلی در زمینه آمار ثبت هر یک از رویدادهای حیاتی شامل: میزان ثبت رویداد در مهلت قانونی، فاصله وقوع تا ثبت رویداد در خارج از مهلت قانونی، نرخ خام حاصل از ثبت رویداد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت کشور و استان‌ها، الگوهای سنی مربوط به هر یک از رویداد‌ها و مقایسه بین المللی و منطقه‌ای شاخص‌های جمعیتی حاصل از ثبت رویدادهای حیاتی ارائه شده است.

ازدواج جدول روابط عمومی شاخص طلاق فوت مهلت جمعیتی آمارهای رویداد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر