کد خبر: 126281 A

داستان غارت اموال بیمه شدگان / ۴ /

این گزارش در ادامه به مقایسه هزینه‌های صورت گرفته از ابتدای سال ۸۶ تا پایان شهریور ماه سال جاری در خصوص کمکهای بلاعوض و وام قرض الحسنه به بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارکنان و کانون های بازنشستگی و نظایر آن از محل بودجه اعتبارات پرداخته است که محل «تامل و پیگیری» جدی دارد.

هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی جزییات پاداش‌ها در سازمان تامین اجتماعی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در بخش موضوعات خاص در بررسی‌های اسناد و مدارک سازمان از این گزارش آمده است که هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در ۲۱ مرداد ماه سال جاری با پیشنهاد هیات مدیره برای پرداخت پاداشی بیش از ۶۰ میلیارد ریال به اعضاء هیأت مدیره، مدیران عامل، معاونین و دست اندرکاران سازمان از سال ۸۶ تا ۹۲ موافقت کرده است.

بر اساس گزارش هیات تحقیق و تفحص، فرایند استخدام ۵۰۰ نفر با مصوبه هیات امنای سازمان در ایام پایانی دولت دهم و تحت نظارت «وزیر وقت تعاون کار و امور اجتماعی» آغاز شده است. آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان جالب توجه است بکارگیری ۹۴ نفر در استان گیلان(زادگاه وزیر وقت)، ۷۶ نفر در استان یزد(زادگاه مدیرعامل سازمان) و ۲۶نفر در استان مازندران است. ضمن اینکه ۱۰۴ نیرو از سوی ۶۶ نفر از نمایندگان مجلس، ۳ نفر از سوی آقای شیخ الاسلامی و ۲ نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند.

این گزارش در ادامه به مقایسه هزینه‌های صورت گرفته از ابتدای سال ۸۶ تا پایان شهریور ماه سال جاری در خصوص کمکهای بلاعوض و وام قرض الحسنه به بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارکنان و کانون های بازنشستگی و نظایر آن از محل بودجه اعتبارات پرداخته است که محل «تامل و پیگیری» جدی دارد.

موضوعات خاص در بررسی‌های اسناد و مدارک سازمان به صورت کامل در ادامه می‌آید:

۱ - هیأت امناء سازمان در جلسه چهل و پنج مورخه ۲۱/۵ / ۱۳۹۲ خود حسب پیشنهاد هیأت مدیره با پرداخت پاداش به اعضاء هیأت مدیره، مدیران عامل، معاونین و دست اندرکاران سازمان(علیرغم ردّ حسابهای سازمان از سوی هیأت نظارت بر سازمان) از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ مصوب می نماید! اینکه مدیران سازمان در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت پاداش بیش از شصت میلیارد ریال به کلیه مدیران دولت نهم و دهم افتاده اند جای بسی تأمل جدی دارد. هرچند حسب اسناد به رؤیت رسیده، مدیرعامل فعلی سازمان از پرداخت آن خودداری نموده است.

۲ - تعداد ۵۰۰ نفر حسب مصوبه هیات امنا(مصوبه ای از هیات مدیره مشاهده نشد) به دلیل آنچه «اعلام نیاز» سازمان عنوان گردید در ایام پایانی دولت دهم فرآیند استخدام را تحت نظارت «وزیر وقت تعاون کار و امور اجتماعی» آغاز نمودند. آنچه در لیست اولیه استخدام شدگان جالب توجه است بکارگیری ۹۴ نفر در استان گیلان(زادگاه وزیر وقت) ۷۶ نفر در استان یزد(زادگاه مدیرعامل سازمان) و ۲۶نفردر استان مازندران است. ضمن اینکه ۱۰۴نیرواز سوی ۶۶ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ۳ نفر از سوی آقای شیخ الاسلامی و ۲ نفر از سوی آقای مشایی جهت استخدام معرفی شده بودند. هیات به دلیل آنکه افراد فوق بدون شرکت در آزمون رقابتی استخدام شده و یا خواهند شد، تنها راه ادامه همکاری با ایشان را برگزاری آزمون از کلیه جذب شدگان و تعیین سطح و صلاحیت برابر کف آخرین آزمون استخدامی می داند.

۳ - عطف به مصوبه هیات مدیره سازمان نیز بابت ۵درصد استخدام خارج از آزمون تعداد ۲۸۵نفرنیروی جدیداز مرداد ۱۳۹۱ تاکنون جذب و یا درشرف استخدام یا انجام مراحل آن می‌باشند.(۱۸ نفردر مراحل مربوطه انصراف داده اند) از مجموع تعداد مذکور ۱۶۶ نفر در استان یزدو به ویژه در درمانگاه شهرستان تفت مشغول به کار شده اند. ضمن اینکه معرف ۱۲ نفر نیزنمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده اند.

۴ - هیأت مدیره سازمان و مدیرعامل حسب «دستورالعمل پرداخت از محل سر جمع اعتبارات مواد بودجه(در اختیار)» مجاز بوده که کمکهای بلاعوض و وام قرض الحسنه به بیمه شدگان، مستمری بگیران، کارکنان و کانون های بازنشستگی و نظایر آن پرداخت نمایند.

مقایسه هزینه‌های صورت گرفته در چارچوب فوق دربازه زمانی سالهای ۸۶تا پایان شهریور۹۲حاکی از آن است که:

در سال ۸۶ حدود۳۵.۷ میلیاردریال بابت ۱۷۳۷فقره ردیف کمک پرداخت شده است که عمده آن(۳۰.۱ میلیاردریال) مربوط به کمک به کارکنان بخش بیمه ای ودرمان سازمان وموسسات تابعه وبیمه شدگان بوده است. در لیست پرداختها یک میلیارد ریال به موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، ۶۰۰میلیون ریال کمک به بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس، ۱۹۰ میلیون ریال تقدیر از معاونین و اعضاء هیات مدیره سازمان و ۶۰۰میلیون ریال به وزارت رفاه جهت توزیع بین نیازمندان و بیمه شدگان ثبت شده است.

در سال ۸۷ طی ۱۷۳۷ ردیف هزینه مجموعا ۴۷.۳میلیارد ریال پرداخت شده که عمده پرداختها(حدود۴۱.۷ میلیارد ریال) مربوط به کارکنان بخش بیمه‌ای و درمان سازمان و مؤسسات تابعه و کمک به بیمه شدگان بوده است در سایر پرداختها ۸۰۰ میلیون ریال بابت بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس و حدود ۱.۵ میلیارد ریال بابت هزینه‌های اردوهای فرهنگی رفاهی کانونهای کارگری اختصاص یافته و پرداخت شده است. همچنین در سال ۸۷ تعداد ۷۷ سکه به اعضاء شورای عالی وقت سازمان و ۷۱ سکه به فعالین و اعضای کانونهای کارگری اعطاء شده است.

در سال ۸۸ حدود ۹۸۰۰ میلیون ریال بابت ۵۳۲ فقره کمک پرداخت شده است که عمده آن مربوط به کمک به بیمه شدگان بوده است. در این سال ۱۷۲میلیون ریال به خبرنگاران و روحانیون و هم چنین ۱۴۰۰میلیون ریال کمک به بیمه شدگان معرفی شده از سوی نمایندگان مجلس سند خورده است.

در سال ۸۹بابت ۵۱۲ردیف کمک مبلغ حدود ۲۹میلیاردو ۷۳۰میلیون ریال هزینه شده که عمده آن بابت هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان بوده است در همین سال ۱۰۸ میلیون ریال بابت ساخت تیزر هدفمندی یارانه‌ها و حدود ۲۲۰ میلیون ریال به بیمه‌شدگان معرفی‌شده از سوی نمایندگان مجلس پرداخت شده است.

در سال ۹۰بابت ۶۸۹ردیف کمک مبلغ بیش از ۲۶ میلیاردریال هزینه شده که ۱.۹میلیارد ریال آن کمک به کلیه پرسنل بیمارستان میلاد، ۳۶۳میلیون ریال بابت هزینه ساخت کلیپ سفرهای استانی و هفته تأمین اجتماعی، بیش از ۳میلیارد ریال بابت مازاد اضافه کاری پرسنل ستاد مرکز و حدود ۸۵۰ میلیون ریال به معرفی شدگان از سوی نمایندگان مجلس پرداخت شده است.

در سال ۹۱ حسب لیست هزینه کرد دریافتی از امورمالی سازمان بابت ۱۸۷۸ ردیف هزینه مجموعا بیش از۶۱میلیارد ریال پرداخت شده که حدود۲۱.۸ میلیارد ریال آن از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتا به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص یافته و هزینه شده است.

درشش ماهه اول سال ۹۲ نیز درقالب ۸۹۹ ردیف هزینه مجموعا ۲۷.۶ میلیارد ریال پرداخت شده که حدود ۱۰.۵ میلیارد ریال از طریق بسیاری از مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان عمدتا به پرسنل تحت عناوین مختلف و مقدار بسیار اندکی به درمان بیمه شدگان اختصاص پیدا کرده و هزینه شده است. درخصوص مابقی پرداختهای سال ۹۱ ونیمه اول ۹۲ مبالغی به شرح ذیل اعطاء شده است که محل تامل وپیگیری است. این در حالیست که دستورالعمل یاد شده نسبت به مشمولین کمک یا وام صراحت کامل دارد.

استان گیلان بازنشستگی بودجه بیمارستان سازمان تامین اجتماعی قرض الحسنه مجلس شورای اسلامی مشایی نمایندگان مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر