کد خبر: 128250 A

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی متن کامل گزارش نظارتی مجلس از عملکرد سه ماه اول دولت روحانی را منتشر کرد.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی متن کامل گزارش نظارتی مجلس از عملکرد سه ماه اول دولت روحانی را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا متن کامل این گزارش در پیوست می‌اید.

دولت مجلس شورای اسلامی معاون روحانی عملکرد کامل نظارتی نظارت مجلس متن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر