کد خبر: 156980 A

قاضی سیامک مدیر خراسانی مسئولیت رسیدگی به پرونده بیمه ایران را نیز برعهده داشت. در جریان رسیدگی به این پرونده برخی از متهمان علیه معاون اول دولت دهم مطالبی را بیان کردند و برخی از نمایندگان مجلس نیز از این فرد به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده بیمه یاد می کردند

پرونده معاون اول رییس جمهور دولت دهم برای رسیدگی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در روزهای اسفند ماه گذشته محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران از صدور کیفرخواست برای پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم خبر داد.

با صدور کیفرخواست برای این مقام ارشد دولت قبلی‏ْ، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی ارجاع شده است اما تاکنون وقت رسیدگی برای آن تعیین نشده است.

قاضی سیامک مدیر خراسانی مسئولیت رسیدگی به پرونده بیمه ایران را نیز برعهده داشت. در جریان رسیدگی به این پرونده برخی از متهمان علیه معاون اول دولت دهم مطالبی را بیان کردند و برخی از نمایندگان مجلس نیز از این فرد به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده بیمه یاد می کردند.

گفتنی است رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد نیز بر عهده قاضی سیامک مدیر خراسانی است.

استان تهران ایران دادگاه کیفری استان تهران دولت دولت دهم رییس جمهور محمدرضا رحیمی محمود احمدی نژاد معاون اول نمایندگان مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر