کد خبر: 187194 A

با تصویب هیئت دولت:

لازم به ذکر است که این مصوبه در تاریخ ۲۳/۴ / ۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

هیئت دولت با اختصاص یکهزار و پانصد میلیارد ریال برای تامین آب شرب استان سیستان وبلوچستان موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۱۸/۴ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی موافقت کرد: مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ش ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه به نسبت مساوی برای تامین آب شرب شهری، روستایی وعشایری واجرای پروژه های مقابله با خشکسالی به شرح جدول زیر در اختیار استان سیستان وبلوچستان قرار گیرد تا برابر قوانین مقررات مربوط هزینه شود.

لازم به ذکر است که این مصوبه در تاریخ ۲۳/۴ / ۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

تملک دارایی جدول خشکسالی رئیس جمهور سرمایه قانون اساسی قانون برنامه پنجم توسعه معاون اول رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی هیئت دولت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر