کد خبر: 239922 A

در جلسه روز گذشته کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب، به تشکل دانشگاهی " کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران " مجوز فعالیت داده شد.

کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت گرفت.

به گزارش ایلنا، در جلسه روز گذشته کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب، به تشکل دانشگاهی " کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران " مجوز فعالیت داده شد.

گفتنی است بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در جریان تقدیر ۲۰۰۰ استاد از دکتر محمدرضا عارف بواسطه اقدام اخلاقی وی در انتخابات، پیشنهاد تشکیل کانون صنفی استادان داده شد که بعد از برگزاری جلسات متعدد هیات موسس و تنظیم اساسنامه در نهایت درخواست اخذ مجوز فعالیت به وزارت کشور ارسال شد که بعد از گذشت چندین ماه روز گذشته اولین تشکل صنفی استادان ایران از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت گرفت.

انتخابات انتخابات ریاست جمهوری ایران قانون کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور فعالیت دانشگاهی صنفی مجوز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر