کد خبر: 257074 A

ظریف:

ظریف تاکید کرد در حالی که نژادپرستی و یهودی ستیزی به درستی محکوم شده اند و حتی در بسیاری از جوامع جرم معرفی شده اند، موارد گسترده اسلام هراسی و بی توجهی گسترده به باورها و مقدسات مسلمانان نه تنها مورد تحمل پذیری قرار گرفته است بلکه حتی به طور علنی به عنوان آزادی بیان مورد حمایت قرار گرفته است.

وزیر امور خارجه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: قدرت های منطقه ای و جهانی با بهانه های حقوق بشری گروههایی نظیر داعش را ایجاد کرده و رشد داده اند.

به گزارش ایلنا، محمد جواد ظریف در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت به رغم دستاوردهایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل داشته است همچنان باور قدیمی و غلط انحصار طلبی توانسته است که به استیلای خود ادامه دهد و وظیفه همکاری را تبدیل به گرایش به سمت سیاسی بازی و اقدامات سیاسی کرد.

ظریف افزود اعترافی جهانی درباره استیلای اعمال نفوذهای سیاسی، معیارهای دوگانه و اقدامات گزینشی در کمیسیون حقوق بشر و سازوکارهای ویژه آن، وجود دارد.

وزیر امور خارجه با این حال اقدامات گزینشی و معیارهای دوگانه زمانی که اصول و محتواها را تحت تاثیر قرار داده است تاثیر مخرب بسیار شدیدتری داشته است.

ظریف تاکید کرد در حالی که نژادپرستی و یهودی ستیزی به درستی محکوم شده اند و حتی در بسیاری از جوامع جرم معرفی شده اند، موارد گسترده اسلام هراسی و بی توجهی گسترده به باورها و مقدسات  مسلمانان نه تنها مورد تحمل پذیری قرار گرفته است بلکه حتی به طور علنی به عنوان آزادی بیان مورد حمایت قرار گرفته است. 

وزیر امور خارجه با طرح این سوال چرا شمار قابل توجهی از افراد و گروهها، ایدئولوژی های افراط گرایانه ای را دنبال می کنند و اقدامات خشونت بار وحشیانه و وحشتناکی در اروپا و در سطحی گسترده تر در عراق و سوریه صورت می دهند گفت این درحالی است که آنها تصادفا نسل دوم شهروندان دموکراسی های غربی نیز هستند.

ظریف افزود آیا این وحشتناک نیست که تروریستهای داعش که افراد بی گناه را سر می برند با لهجه مادری به زبانهای اروپایی سخن می گویند. ظریف گفت میزان بالای عضو گیری گروههای تروریستی نشان دهنده یک اشتباه و یک کوتاهی نظام مند است که منجر به دور شدن و منزوی شدن گروهها و افرادی شده است که زاده شده، رشد یافته و تحصیل کرده دموکراسی های غربی هستند.

وزیر امور خارجه گفت این گروهها چه تشکیل و چه رشد آنها در واقع نتیجه منافع استراتژیک امنیتی کوته بینانه قدرتهای منطقه ای و جهانی بوده است و این منافع با بهانه حقوق بشر توجیه شده اند.

وزیر امور خارجه ایران  در ادامه اظهارات خود گفت: این باصطلاح «دولت اسلامی که هیچ یک از ویژگی های «دولت» یا «اسلامی» بودن را ندارد، متشکل از همان باصطلاح مبارزان آزادیِ چند سال پیش است.

ظریف گفت حقوق بشر، پوششی برای پروژه گسترده اجتماعی، سیاسی و راهبردی در راستای ایجاد تحول در منطقه و آسیب زدن به دولت هایی است که رفتارشان غیردوستانه به نظر می رسد.

وزیر امور خارجه گفت باید ذهنیت طرد کننده دوران جنگ سرد را کنار بگذاریم و صادقانه این اصل را بپذیریم که همه انسان ها برابر هستند و همه حقوق بشر شایستگی احترام و ترویج به شکل متوازن را دارد.

ظریف گفت در سطح سیاسی، استفاده از حقوق بشر به عنوان ابزار سیاستگذاری امنیتی باید کنار گذاشته شود و برخورد گزینشی و معیارهای دوگانه نیز باید رها شود.

وزیر امور خارجه گفت در راستای نیل به این هدف و اعتبار حقوق بشر جهانی، ابتدا نقض سازمان یافته و هولناک حقوق بشر فلسطینیان باید فوراً پایان یابد و قطعنامه های شورا (حقوق بشر) در این خصوص باید با قدرت اجرا شود.

ظریف در ادامه سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت هفتاد سال پیش موسسان سازمان ملل این نهاد را با هدف نجات نسل های آینده از خشم جنگ تشکیل دادند و بر پایبندی بر اصول حقوق بشر تاکید کردند.

ظریف با بیان اینکه این اهداف بزرگ محقق نخواهد شد مگر با هماهنگی همه تلاش ها و رد تهدید و اجبار گفت این آینده نگری هوشمندانه در بخشهای مختلف منشور سازمان ملل مشخص است.

محمد جواد ظریف محمدجواد ظریف شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر