کد خبر: 273003 A

برای رفع ایرادهای شورای نگهبان صورت گرفت؛

ایلنا: شورای ساماندهی و تمرکززدایی در تهران موظف شد حداکثر ظرف دو سال نتایج تحقیقات خود در مورد تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران را به دولت ارائه کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، ایراد‌های شورای نگهبان به طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (۹۴/۲/۶) بررسی شد.

نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان ماده یک و بند الف آن را مورد اصلاح قرار دادند که بر این اساس مقرر شد شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود: 

الف - بررسی و جمع‌بندی موضوعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مجلس با اصلاح ماده ۳ طرح مذکور شورا را موظف کردند حداکثر ظرف ۲ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نتایج تحقیقات و مطالعه خود را تهیه و به دولت ارائه کنند.

طرح انتقال پایتخت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر