کد خبر: 273498 A

از سوی معاون اول رئیس جمهور؛

ایلنا: معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده ۱)  استانداری‌ها مکلفند در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، درآمدهای موضوع ماده (۲) این آیین نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی شماره (۱۴۰۱۱۵) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور واریز نمایند.

ماده ۲)  درآمدهای موضوع این آیین نامه شامل حق بهره‏برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول (ترازوی بزرگ)، پارکینگ (توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط، اجاره داده می‌شود.

ماده ۳)   اعتبارات بازارچه‌های مشترک مرزی از محل ردیف (۱۳۷-۵۳۰۰۰۰) تأمین و براساس موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی شامل نیازهای دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مرزی مربوط، در قالب فعالیت‌های موضوع ماده (۴) این آیین نامه برابر وصولی‏های هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.

ماده ۴)   مصارف موضوع این آیین نامه عبارتند از:

الف- امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز بازارچه‌های مشترک مرزی.

ب- تأمین کالا‌ها و خدمات مورد نیاز بازارچه‌ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه‌های اجرایی در بازارچه‌ها براساس ضوابطی که به تأیید وزارت کشور می‌رسد.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی مکلفند امکانات مورد نیاز برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها را به استانداری‌ها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تأمین آن‌ها اقدام شود.

ماده ۵)  تعرفه خدمات ارایه شده در بازارچه‌های مشترک مرزی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه می‌شود.

ماده ۶)  هر گونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرایی در بازارچه‌های مشترک مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آیین نامه ممنوع است.

ماده ۷)  استانداران موظفند گزارش‌های مربوط به عملکرد درآمد‌ها، مصارف و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آیین نامه را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور ارایه نمایند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۵/۲/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس جمهور بازارچه‌ مشترک مرزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر