کد خبر: 274440 A

جاش ارنست:

ایلنا: سخنگوی کاخ سفید گفت: فهرست طولانی نگرانی‌های ما از رفتارهای ایران با توافق اتمی حل و فصل نمی‌شود.

به گزارش ایلنا، جاش ارنست در نشستی خبری، افزود: به صورت علنی و خصوصی گفته‌ایم که تمایلی برای اعتماد به ایرانیان نداریم و بر همین اساس در خصوص مذاکرات اتمی اصرار داریم که بازرسی‌هایی صورت گیرد که از نظر تاریخی بی‌سابقه‌اند.

وی با بیان اینکه بازرسی‌های اتمی ایران، نه فقط شامل تاسیسات اتمی، بلکه شامل بازرسی از سایر تاسیسات است که حتی به صورت حاشیه‌ای، با برنامه اتمی مرتبط باشد، گفت: از این رو برای مثال، یکی از چیزهایی که ما رویش اصرار داشتیم، دسترسی بازرسان ما به مراکز تولیدی است که می‌دانیم در گذشته قطعات اصلی برنامه اتمی آنان را می‌ساخت.

جاش ارنست گفت: ما این را به صورت روشن گفته‌ایم و تغییر هم نمی‌کند، اینکه تخفیف تحریم‌ها تا زمانی که آنان گام‌های خاص قابل راستی آزمایی را براساس توافق برندارند، به ایرانی‌ها داده نمی‌شود.

سخنگوی کاخ سفید افزود: این موضوع اول؛ موضوع دوم اینکه پای بندی ایران به توافق هسته‌ای به آنان اجازه می‌دهد از برخی تخفیف‌های تحریمی بهره بگیرند ولی این تخفیف فقط آن‌ها را از تحریم‌هایی نجات می‌دهد که برنامه اتمیشان را هدف قرار داده بود.

مذاکرات هسته‌ای ایران با 1+5 جاش ارنست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر