کد خبر: 290440 A

با رای منفی نمایندگان صورت گرفت؛

ایلنا: مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه خود با استفساریه‌ای درباره‌ نحوه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور مخالفت کرد.

به گزارش ایلنا، طرح استفساریه جزء 6 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی در دستور کار روز سه‌شنبه مجلس قرار داشت و این سوال مطرح شد که آیا کارفرما موظف است نسبت به سال‌های خدمت کارگر قبل از تاریخ قانون مذکور فقط 4 درصد مستمری برقراری را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد یا علاوه بر آن باید برای مدت مذکور 4 درصد حق بیمه اضافی هم به سازمان پرداخت کند؟

پاسخ به این سوال این بود که مراد از جزء 6 این است که کارفرما فقط موظف به پرداخت 4 درصد مستمری است. در هر حال مطالبه هر نوع وجهی از کارفرما به جز 4 درصد مذکور در بندهای 4 و 6 مجاز نمی‌باشد؛ بنابراین دریافت هرگونه وجه به جز 4درصد مذکور غیرقانونی است.

همچنین سوال دیگری در این استفساریه مطرح بود مبنی بر این‌که آیا بازنشسته‌شدن کارگر شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور که حسب مورد 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب را با لحاظ آیین نامه مربوط گذرانده است مشروط بر این‌که کارفرما تکالیف مذکور در جزء‌های 4 و 6 بند ب قانون فوق‌الاشاره را انجام داده باشند یا بازنشسته شدن کارگر موصوف صرفا مشروط به احراز شرایط مندرج در بند ب می‌باشد.

بنابراین پاسخ این سوال نیز در استفساریه این بود که بازنشسته شدن کارگری که شرایط مذکور دراجزای یک تا سه بند ب را احراز کرده باشد مشروط به انجام تکالیف کارفرما نیست و سازمان موظف است پس از احراز شرایط مذکور و درخواست کارگر حکم بازنشستگی وی را صادر کند.

این استفساریه از مجموع 226 نماینده حاضر با 113 رای موافق، 66 رای مخالف و 19 رای ممتنع حد نصاب را برای مصوب شدن به دست نیاورد، لذا با توجه به طرح استفساریه مقرر شد در جلسه فردا پیشنهادات این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیرد.

نحوه بازنشستگی مشاغل سخت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر