کد خبر: 294068 A

از سوی افخم صورت گرفت؛

ایلنا: ﺳﺨﻨﮕﻮﻱ ﻭﺯاﺭﺕ اﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺟﻨﺎﻳﺖ اﻣﺮﻭﺯ ﺻﻬﻴﻮنیست‌ها ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻥ ﻳﻚ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴﻜﻮنی ﺭا ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ کرد.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم ﺟﻨﺎﻳﺖ اﻣﺮﻭﺯ ﺻﻬﻴﻮنیست‌ها ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻥ ﻳﻚ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺴﻜﻮنی ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﻛﻮﺩﻙ ﺷﻴﺮﺧﻮاﺭ فلسطینی ﺷﺪ ﺭا ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ کرد و ﻭﺟﺪان‌های ﺑﻴﺪاﺭ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺭا به ﺗﻼﺵ ﺑﺮای ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩاﺩﻥ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﻫﻮﻟﻨﺎﻙ ﻓﺮاﺧﻮاند.

وی اﻓﺰﻭﺩ: اﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ بارز ﺩﻳﮕﺮی اﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺷﻐﺎﻝ و ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﻢ ﺭﮊﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮنیستی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻬﺎﺩینه‌شده ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻴﺎﺳﺖ این ﺭﮊﻳﻢ  متجاوز اﺳﺖ.

مرضیه افخم زنده سوزاندن کودک فلسطینی آتش زدن منزل یک فلسطینی توسط صهیونیست‌ها
نرم افزار موبایل ایلنا