کد خبر: 294679 A

یک مقام مسئول در وزارت خارجه مطرح کرد؛

ایلنا: یک مقام مسئول در وزارت‌خارجه ادعای یک سایت آمریکایی درمورد حضور فرزند ظریف در مراسم ازدواج فرزند وزیر خارجه آمریکا را خبرسازی محض خواند و آن را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه ادعای یک سایت آمریکایی در مورد حضور فرزند وزیرامور خارجه کشورمان در مراسم ازدواج فرزند وزیر امور خارجه آمریکا را خبرسازی محض دانست و ضمن تکذیب مطلب و بی پایه توصیف کردن آن گفت: برخی محافل خبری غیر معتبر با سوءاستفاده از روندهای خبری  با اغراض خاص و از آن جمله برای جلب مخاطب به تولید اخبار از این دست روی آورده‌اند و مناسب است رسانه‌های داخلی در بازنشر خبرها اعتبار منابع خود را مورد توجه قراردهند.

عروسی فرزند جان کری حضور فرزند ظریف در مراسم ازدواج فرزند جان کری
نرم افزار موبایل ایلنا