کد خبر: 305635 A

در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی صورت گرفت؛

هیأت وزیران در جلسه‌ای به ریاست رییس جمهوری، پیش نویس لایحه قانون تنظیم برخی از احکام و مقررات برنامه های توسعه کشور را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، در این لایحه، با توجه به در پیش بودن زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، برخی از احکام قانون برنامه پنجم توسعه که ادامه اجرای آن به شکل دایمی به تشخیص دستگاه‌های اجرایی ضرورت داشت و به دوره زمانی پنج سال محدود نمی‌شد، مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از مواد آن به تصویب هیأت وزیران رسید. 

در ادامه جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران، اعضا با اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال به استان خراسان رضوی به منظور توسعه اتوبوسرانی و ساماندهی حاشیه شهر مشهد موافقت کردند.

حسن روحانی
نرم افزار موبایل ایلنا