کد خبر: 307613 A

ایلنا: حضور گسترده زائران در سرزمین منا باعث کشته و زخمی شدن صدها نفر از هموطنانمان و همچنین زوار سایر کشورها شد.

به گزارش ایلنا، تصاویر زیر برخی از زوایای این حادثه منا در روز دوم مهرماه را نشان می دهد.

 

حادثه منا - گزارش تصویری

حادثه منا - گزارش تصویری

 

حادثه منا - گزارش تصویری

حادثه منا - گزارش تصویری

حادثه منا - گزارش تصویری

حادثه منا - گزارش تصویری

حادثه منا - گزارش تصویری

حادثه منا - گزارش تصویری

حادثه منا - گزارش تصویری

 

حادثه منا - گزارش تصویری

حادثه منا - گزارش تصویری

 

حادثه منا - گزارش تصویری

حادثه منا - گزارش تصویری

حادثه منا - گزارش تصویری

حادثه منا - گزارش تصویری

حادثه منا - گزارش تصویری

 

حادثه منا - گزارش تصویری

حادثه منا - گزارش تصویری

قربانیان حادثه منا رمی جمرات

 

قربانیان حادثه منا رمی جمرات

قربانیان حادثه منا رمی جمراتقربانیان حادثه منا رمی جمرات

 

قربانیان حادثه منا رمی جمرات

قربانیان حادثه منا رمی جمرات

قربانیان حادثه منا رمی جمرات

قربانیان حادثه منا رمی جمرات

قربانیان حادثه منا رمی جمرات

قربانیان حادثه منا رمی جمرات

 

حادثه منا
نرم افزار موبایل ایلنا