کد خبر: 318087 A

توسط شورای نگهبان؛

ایلنا: شورای نگهبان ۵ اساسنامه هیات دولت در موارد شرکت ارتباطات زیرساخت٬ شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی و ... را تایید کرد.

به گزارش ایلنا، اساسنامه شرکت هواپیمایی کیش (سهامی خاص) که با اصلاحاتی در جلسه هفتم مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تایید اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

اساسنامه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم شهریور ماه به تصویب هیات وزیران رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تایید اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت

اصلاح اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت مصوب جلسه مورخ چهاردهم مرداد ماه هیات وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تایید اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص)

اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

تایید اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی (سهامی خاص)

اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه انزلی (سهامی خاص) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر