کد خبر: 323322 A

دستورکار نشست‌های علنی مجلس در هفته آینده اعلام شد؛

ایلنا: دستورکار نشست‌های علنی هفته آینده مجلس اعلام شد و براین اساس، نمایندگان مجلس علاوه بر رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح جرم سیاسی، بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل را نیز در برنامه کاری خود خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، دستور کار نشست‌های علنی مجلس در هفته آینده از یکشنبه یکم آذرماه ۹۴ تا سه‌شنبه سوم آذرماه اعلام شد.

بر این اساس، دستور کار نشست‌های علنی هفته آینده مجلس به شرح زیر است:

نمایندگان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۴ به تصویب رسید) را در دستور کار خود دارند.

همچنین گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اعاده‌شده از شورای محترم نگهبان) نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بررسی گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح‌اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون‌ بودجه‌ سال ۱۳۹۴ کل‌ کشور (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۹) آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) نیز در دستور کار نمایندگان در هفته آینده خواهد بود.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک‌فوریتی توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور از دیگر برنامه‌های کاری مجلس در هفته آینده است.

رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ به تصویب رسید) در برنامه کاری نمایندگان هفته آینده خواهد بود.

همچنین نمایندگان گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (در اجرای ‌ماده (۱۰۴) آئین‌نامه ‌داخلی ‌با اولویت ‌در دستور قرار گرفت) را مورد بررسی قرار خواهند داد.

گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها (در اجرای‌ ماده (۱۰۴) آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) در هفته آینده در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دراجرای ماده (۱۰۴) آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) در دستور کار هفته آینده صحن علنی مجلس خواهد بود.

بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور (در اجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) در برنامه کاری نمایندگان در هفته آینده است.

همچنین رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح جرم سیاسی (در اجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) در دستور کار جلسات هفته آینده مجلس خواهد بود.

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور (در اجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) در هفته آینده در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک بند به ماده (۵۲۴) قانون آئین‌ دادرسی مدنی (در اجرای‌ ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) در دستور کار هفته آینده مجلس است.

همچنین نمایندگان هفته آینده گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آئین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) مورد بررسی قرار خواهند داد.

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل (دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) نیز در برنامه کاری جلسات هفته آینده مجلس قرار دارد.

گزارش کمیسیون تدوین‌ آئین‌نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (دراجرای‌ ماده ۱۰۴ آئین‌ نامه ‌داخلی‌ با اولویت‌ در دستور قرار گرفت) نیز دستور کار دیگر مجلس در هفته آینده است.

همچنین نمایندگان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، ‌ تحقیقات و فناوری درمورد طرح‌ نظام جامع آموزش و تربیت فنی، ‌ حرفه‌ای و مهارتی (در اجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) را در دستور کار خود خواهند داشت.

گزارش کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی (در اجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت) در هفته آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

انتخاب سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون تدوین آیین‌نامه‌ داخلی‌ مجلس‌ به ‌عنوان عضو در هیأت مدیره مؤسسه خبرگزاری خانه ملّت (موضوع بند (۱) ماده (۶) اساسنامه مؤسسه خبرگزاری خانه ملّت مصوب ۶/۵/۱۳۹۴ کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی) در هفته آینده در مجلس انجام خواهد شد که این انتخاب به منظور انتخاب ناظرین در مجامع و شورا‌ها انجام می‌شود.

دستور کار هفتگی مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر