کد خبر: 325071 A

سفیر ایران در کویت:

ایلنا: سفیر ایران در کویت اظهار کرد: مقامات جمهوری اسلامی ایرانی در دوره پسابرجام در تحکیم مناسبات سیاسی- امنیتی و تقویت بنیه اقتصادی - تجاری کشور ایران جدی هستند و دوران ساخت و ساز نوینی برای ایران ایجاد شده است.

به گزارش ایلنا، علیرضا عنایتی در دیدار با اعضای گروه دوستی کویت و ایران با بیان اینکه انجمن‌های دوستی نقش مهمی در تقویت مناسبات کشور‌ها دارند، گفت: در کنار روابط دولتی و حکومتی، ارتباطات غیر دولتی و مردمی می‌تواند مناسبات موجود را تقویت و تحکیم نماید. مناسبات ایران و کویت هم از این قاعده کلی مستثنی نیست و دو کشور با دو بال دولت و مردم، منافع عالیه خود را به پیش می‌برند.

وی با اشاره به اینکه انجمن دوستی کویت و ایران طی سال گذشته اقدامات مهمی در تقویت مناسبات فیمابین انجام داده است، تصریح کرد: این اقدامات در طرف ایرانی نیز کلید خورده است. باید این اقدام دوسویه همچنان استمرار یابد. وظایف دو انجمن با توجه به تاریخ مناسباتی طرفین سهل و دشوار است، این ارتباطات در تاریخ مدون به سه قرن می‌رسد و با اقدامات بسیط و کودکانه قابل خدشه نیست.

این دیپلمات عالی رتبه کشورمان با تاکید بر اینکه ایران جدید در دوره «پسابرجام» به همکاری «فرا برجامی» برای منطقه می‌اندیشد، خاطرنشان کرد: این قطار به سرعت درحال حرکت است و باید بدان پیوست. این پیوستگی و همبستگی به سود همه است. دیگران در تقویت مناسبات با ایران بر یکدیگر پیشی می‌گیرند ولی برخی همچنان نگران فضای تصنعی قبل از توافقند.

عنایتی ادامه داد: مسئولان ایرانی در دوره پسابرجام در تحکیم مناسبات سیاسی- امنیتی و تقویت بنیه اقتصادی - تجاری کشور ایران جدی هستند و دوران ساخت و ساز نوینی برای ایران ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران با تاکید بر چهار اصل سرمایه، اشتغال، تولید و صادرات پیش خواهد رفت و با رشد بالای اقتصادی، ایران را خواهد ساحت، افزود: مساحت اقتصادی ایران از نانو تا گیگا است. یعنی ۱۰ به توان ۱۸ و باید این مساحت را قبل از اینکه دیگران پرکنند، پر کرد.

علیرضا عنایتی سفیر ايران در کویت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر