کد خبر: 327373 A

با گزارش سازمان بازرسی؛

ایلنا: یکی از مدیران سابق نهاد ریاست‌جمهوری با گزارش سازمان بازرسی در مراجع قضایی محکوم شد.

به گزارش ایلنا، در پی عدم همکاری یکی از مدیران نهاد ریاست جمهوری در ارایه اسناد و مدارک درخواستی هیات بازرسی گروه ریاست جمهوری، مجلس و واحدهای تابع، گزارش تخلف نامبرده توسط معاونت سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به مراجع قضایی ارسال و وفق ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی درخواست مجازات شد.

پس از صدور رأی بدوی مبنی بر محکومیت و رد تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مشارالیه به مجازات مندرج در تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی محکوم شد.

برنامه بازرسی مذکور٬ از معاونت سابق مراسم و تشریفات دفتر رئیس‌ جمهور بوده و مدیر نامبرده به بهانه هماهنگی با مقام های حقوقی نهاد از ارایه اسناد و مدارک درخواستی به هیات بازرسی خودداری کرده بود.

محکومیت مدیر سابق نهاد ریاست جمهوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر