کد خبر: 337445 A

با رای مثبت نمایندگان؛

ایلنا: کلیات موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در جریان بررسی لایحه موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، با کلیات موافقت شد.

در ماده واحده این لایحه آمده است؛ موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی در دریای عمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان، مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده و یک نقشه به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ماده واحده
رعایت اصل ۱۳۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۷ این موافقتنامه الزامی است.

موافتنامه تحدید مرز دریای عمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر