کد خبر: 369092 A

سخنگوی قوه قضاییه:

ایلنا: سخنگوی اژه‌ای در مورد سوءقصد به جان میرمحمود موسوی اظهار نظر کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سخنگوی قوه قضاییه درخصوص اظهارات زاکانی یکی از کاندیداهای نمایندگی مجلس دهم در حوزه انتخابیه تهران که منجر به شکایت دولت از وی شده است، گفت: در مقاطع مختلف افراد علیه هم شکایت می‌کنند؛ برخی افراد علیه نماینده یا نمایندگانی، دولت فعلی از دولت سابق، دولت سابق از دولت اسبق و... شکایاتی را مطرح می‌کنند؛ یکبار معاونت حقوقی دولت از ۹ نماینده که برخی از آن‌ها روحانی هم بودند شکایاتی کرد و پرونده افراد روحانی به دادگاه ویژه روحانیت رفت و افراد غیرروحانی نیز در تهران مورد بررسی قرار گرفت؛ البته گاهی وسط کار چنین شکایاتی رضایت می‌دهند و مسئله تمام می‌شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر سوءقصد اخیر به میرمحمود موسوی و اینکه آیا تیم ویژه‌ای در دستگاه قضایی برای بررسی این موضوع و همچنین پیشگیری از موارد مشابه تشکیل شده است یا خیر، گفت: از موارد مشابه کسی خبر نداشت؛ دادگستری گفته است از موارد مشابه خبر نداریم؛ تحقیقاتی که تاکنون شده به این نتیجه رسیده که این مسئله امنیتی نبوده است. وزیر کشور هم این موضوع را دنبال کرده و مطرح شده که احتمال سرقت و دزدی مطرح بوده است. تاکنون به این نتیجه رسیده که این موضوع در حد مسائل امنیتی نیست بلکه سرقت است و اگر مسئله دیگری روشن شود بررسی خواهد شد اما تاکنون مسئله سرقت مطرح شده و بحث امنیتی نبوده است.

محسنی اژه‌ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر