کد خبر: 371396 A

وزیر دفاع:

ایلنا: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ما می‌بایست با حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران و مولفه‌های رشد قدرت خود بتوانیم در شرایط منطقی و متوازن، مناسبات دفاعی را با کشورهای مختلف گسترش دهیم.

به گزارش ایلنا، سردار حسین دهقان در همایش سفرا و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، با تشریح نتایج و دستاوردهای برجام اظهار داشت: شرایط فعلی برجام، موقعیت ویژه‌ای را با در نظر داشتن سیاست‌های بدخواهان در آمریکا و متحدین آن‌ها در منطقه بوجود آورده است.

وزیر دفاع با اشاره به چالش‌های مختلف در عرصه جهانی و منطقه‌ای خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با شرایطی رو به رو است که قدرت‌های فزون‌طلب با رویکرد سلطه جویی و بی‌نظمی و جنگل گونه در صدد اعمال تبعیض و بی‌عدالتی نسبت به کشور‌ها و ملت‌های آزاد و مستقل هستند.

وی افزود: ما می‌بایست با حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران و مولفه‌های رشد قدرت خود بتوانیم در شرایط منطقی و متوازن، مناسبات دفاعی را با کشورهای مختلف گسترش دهیم.

سردار دهقان گفت: وزارت دفاع و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره الگوهای سنجیده بر اساس مدل همکاری مبتنی بر تعامل سازنده و شفاف و صادقانه را با کشورهای مختلف در دستور کار خود قرار داده است.

وزیر دفاع با اشاره به ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی بین وزارت دفاع و وزارت امور خارجه گفت: ما امیدواریم در چهارچوب شناخت چالش‌های پیچیده و چاره‌اندیشی نسبت به معضلات چند لایه، با تشریک مساعی و رایزنی‌های تنگاتنگ بین دو وزارتخانه، بتوانیم همکاری‌های وزارت دفاع را همطراز با دیگر مناسبات جمهوری اسلامی ایران با تمامی کشورهای مختلف در اروپا و آفریقا، آسیا و آسیای میانه در پرتو شرایط پسا برجام ارتقاء بخشیم.

سردار حسین دهقان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر