کد خبر: 371410 A

کساییان به ایلنا خبر داد؛

ایلنا: سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران گفت: در جلسه امروز به اتهامات سایت شهدای ایران روزنامه نود و روزنامه ستاره صبح رسیدگی شد.

علی اکبر کساییان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به جلسه امروز دادگاه مطبوعات که در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار شد، عنوان کرد: در این جلسه پس از بررسی اتهام سایت خبری تحلیلی شهدای ایران مبنی بر نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر، هیات منصفه مطبوعات استان تهران متهم را با اکثریت ارا مجرم شناخت و ضمنا به اتفاق آرا وی را مستحق تخفیف دانست.

او ادامه داد: همچنین در این جلسه به پرونده روزنامه ستاره صبح به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی مورد بررسی قرار گرفت و هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت قریب به اتفاق آرا وی را مجرم شناخت و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف نداست.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران یاداور شد: در ادامه پس از بررسی اتهام روزنامه ورزشی نود مبنی بر نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر هیات منصفه مطبوعات استان تهران با اکثریت آرا او را مجرم شناخت و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف دانست.

علی‌اکبر کساییان دادگاه مطبوعات استان تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر