کد خبر: 371491 A

جهانگیری در اینستاگرام:

معاون اول دولت با انتشار مطلبی در اینستاگرام نوشت: ما به فردوسی در تاریخ فکر نمی‌کنیم، فردوسی متعلق به حال و آینده ما نیز است.

به گزارش ایلنا، متن کامل این مطلب که در اینستاگرام اسحاق جهانگیری منتشر شده به شرح زیر است:

ما به فردوسی در تاریخ فکر نمی‌کنیم، فردوسی متعلق به حال و آینده ما نیز هست. ما به زبان فارسی تنها به عنوان یک میراث تاریخی و فرهنگی نظر نداریم. زبان فارسی از مهم‌ترین عوامل سازندهٔ هویت ماست، مایهٔ انسجام و یکپارچگی ملت ما در عین همهٔ تنوع‌های قومی است. زبانِ پیوند ما با همسایگان و با همهٔ اعضای خانوادهٔ بزرگ فارسی زبان در سراسر جهان است.

زبان فارسی، زبان فهم میراث تمدنی و فرهنگی جهان اسلام است. زبان فارسی‌‌ همان قند پارسی است که به دور و نزدیک جهان رفته و مانده و تاثیر گذاشته است. زبان فارسی، زبان علم، زبان فرهنگ، زبان دین، زبان هنر، زبان اقتصاد و زبان سیاست است هم در گذشته و هم در حال.

اسحاق جهانگیری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر