کد خبر: 375575 A

توسط مرکز پژوهش‌های مجلس؛

کتاب «احزاب و نامزدها» با ترجمه محمدتقی دلفروز توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

به گزارش ایلنا، در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: انتخابات نماد اصلی یک نظام مردم سالار است. حق تعیین سرنوشت جز با مشارکت شهروندان در انتخابات میسر نیست که در نقش های انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان ظاهر می شوند. در واقع انتخابات سازوکاری است که از طریق آن شهروندان مقامات سیاسی نظام را از بین خود بر می گزینند. اعلام نامزدی در نظام های مردم سالار، مستقل یا به نمایندگی از یک حزب صورت می گیرد. احزاب در زمان انتخابات از فعال ترین تشکل های مدنی محسوب می شوند. آنها نامزدهایی را به نمایندگی از جانب خود معرفی و مورد حمایت قرار می دهند. اعلام نامزدی از سوی احزاب مزایایی برای جامعه از یک سو و نظام سیاسی از سوی دیگر دارد.

احزاب سیاسی به راحتی می‌توانند شهروندان را نسبت به شناخت نامزدها و برنامه های آنها راهنمایی کنند. مردم در نبود احزاب سیاسی و در مواجه با نامزدهای فراوان با برنامه‌های متفاوت در انتخابات، دچار سردرگمی و بلاتکلیفی می‌شوند و گزینش کاندیدای مطلوب برایشان دشوار می‌شود.

در بخش دیگری از این مقدمه با بیان این مطلب که نظام حزبی در ایران از جایگاه شایسته‌ای برخوردار نیست و انتخابات بدون حضور موثر احزاب برگزار می شود، آمده است: با این حال آشنایی با کارکردهای مهم احزاب در فرایند انتخابات و نظام سیاسی موجب می‌شود نخبگان سیاسی و علمی ضرورت وجود حزب و نظام حربی در ایران و برگزاری انتخابات به صورت حزبی را بیش از پیش درک کنند.

دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با چنین رویکردی اقدام به ترجمه کتاب «احزاب و نامزدها» کرده که دربرگیرنده اهم مباحث مربوط به احزاب، نامزدهای حزبی و انتخابات است. در این کتاب همچنین مباحث متعدد و جامعی در خصوص تعاریف و کارکردهای احزاب و بسترهای شکل‌گیری آنها مطرح شده است. مقررات مالی از جمله مقررات مربوط به نحوه تامین مالی و هزینه‌کردهای احزاب از مسائل دیگری است که در این کتاب مورد توجه جدی قرار گرفته است. در بخش های دیگری از کتاب به نحوه کارکرد و اداره داخلی احزاب سیاسی و چگونگی عملکرد احزاب و نامزدها در فرایند انتخابات پرداخته شده است.

بنابراین گزارش، کتاب «احزاب و نامزدها» که توسط «مایاترنستروم» و «لیندا ادربرگ» گردآوری شده، در قالب ۸ فصل تحت عناوین: مروری بر احزاب و نامزدها، اصول راهنمای احزاب و نامزدها، بستر احزاب و نامزدها، مقررات بیرونی ناظر بر احزاب و نامزدها، نحوه کارکرد و اداره داخلی احزاب سیاسی، احزاب و نامزدها در فرایند انتخابات، احزاب و نامزدها در مجالس قانونگذاری، مطالعات موردی درباره احزاب و انتخابات تدوین شده است.

این کتاب ۲۱۶ صفحه دارد و ۱۰۰ هزار ریال قیمت‌گذاری شده است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر