کد خبر: 382004 A

با موافقت شورای نگهبان انجام شد؛

ایلنا: شورای نگهبان لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را تایید کرد.

به گزارش ایلنا، طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که با اصلاحاتی در جلسه بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ٢٩ اردیبهشت ماه ٩٥شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

تایید لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای نگهبان همچنین لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

این لایحه که با اصلاحاتی در جلسه بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ٢٩ اردیبشهت ماه ١٣٩٥ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

قانون مدیریت خدمات کشوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر