کد خبر: 382785 A

ایلنا: اللهیار ملکشاهی به عنوان رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس انتخاب شد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، اللهیار ملکشاهی به عنوان رئیس و کمالی‌پور و کاظمی به عنوان نواب رئیس اول و دوم انتخاب شدند. هم‌چنین رحیمی و رضازاده نیز به عنوان دبیران کمیسیون و حسن نوروزی به عنوان سخنگوی کمیسیون انتخاب شدند.

 

کمیسیون حقوقی قضایی مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر