کد خبر: 392394 A

نشست علنی امروز مجلس آغاز شد؛

ایلنا: نشست علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۸ از نمایندگان آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی به شرح زیر قرائت شد:

- رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه، بودجه در مورد لایحه احکام دائمی برنامه توسعه کشور

- انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات

- انتخاب دادستان دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده ۱۴ قانون دیوان محاسبات

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون انرژی توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی انرژی در اجرای ردیف ۳ بند الف قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی مجامع و هیأت ها مصوب ۹۳/۶/۱۵

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در اجرای ردیف ۴ بند الف ماده یک عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی توسط مجلس به عنوان عضو هیأت نظارت بر مطبوعات در اجرای بند ج ماده ۷ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹/۱/۳۰

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی حفاظت از محیط زیست در اجرای ردیف ۵ ماده یک قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی مجامع و هیأت ها مصوب ۹۳/۶/۱۵

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع، معادن توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی صنایع دریایی

- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی توسط مجلس به عنوان ناظر در شورای عالی بیمه

نشست علنی مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر