کد خبر: 400301 A

سخنگوی وزارت خارجه:

ایلنا: سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:‌گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در خصوص وضعیت آزادی مذهب در ایران را مغرضانه خواند و گفت: دولت آمریکا بهتر است به جای نصیحت دیگران به موارد نقض فاحش حقوق مسلمانان خود توجه کند.

به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی، ادعاهای مندرج در گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا در خصوص وضعیت آزادی مذهب در جمهوری اسلامی ایران را غیرواقعی، اغراق آمیز و غیر سازنده دانست و آن را رد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مطالب این گزارش علیه جمهوری اسلامی ایران، ادعاهای تکراری و غیر مستندی است که بر مبنای خصومت و اغراض سیاسی تدوین و انتشار یافته اند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران بر مبنای قانون اساسی خود، حقوق اقلیت‌های مذهبی را به رسمیت شناخته است و همه شهروندان ایرانی در برخورداری از حقوق اولیه خود در چارچوب قوانین برابرند.

قاسمی اضافه کرد: در گزارش‌های سازمان ملل که اخیرا انتشار یافته است در ارتباط با نقض گسترده حقوق اقلیت‌های مذهبی در امریکا به ویژه مسلمانان نیز نگرانی‌هایی ابراز شده است که لازم است دولت آمریکا به جای اندرز دیگر کشورها به موارد نقض فاحش حقوق مسلمانان خود توجه کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ضروری است دولت آمریکا به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی بویژه مسلمانان خاتمه داده و به تعهدات حقوق بشری خود پایبندی جدی‌تری نشان دهد.

وی اضافه کرد: این کشور -آمریکا- باید تدابیری جدی در خصوص ممانعت از گسترش اسلام هراسی اتخاذ کند.

قاسمی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بر مبنای شرع، قانون و فرهنگ دیرینه و مترقی خود همواره مساله ارتقای حقوق بشر بویژه رسیدگی به حقوق اقلیت های مذهبی را مد نظر داشته است.

وی افزود: ایران هرگونه بهره برداری سیاسی به بهانه مسئله حقوق بشر نسبت به کشورهای مستقل را که در جهت منافع سیاسی برخی قدرتها انجام می گیرد را نیز امری خلاف موازین حقوق بشر دانسته و آن را محکوم می‌کند.

بهرام قاسمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر