کد خبر: 409297 A

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی:

گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای کشورمان تأکید می‌کند که ایران به برجام پایبند بوده است.

به گزارش ایلنا، یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود درباره ایران در بخش جمعبندی نوشت: آژانس عدم انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای اعلام شده ایران را تأیید می‌کند.

در این گزارش پنج صفحه‌ای آمده است: ارزیابی عدم وجود فعالیت‌ها و یا مواد هسته‌ای غیر اعلام شده در ایران توسط آژانس همچنان ادامه دارد.

در این گزارش آژانس همچنین ذکر شد که از زمان توافق به‌روی برجام؛ آژانس به نظارت بر اجرای این توافقنامه توسط ایران ادامه داده است. در این گزارش جدید آمده است که مدیرکل به گزارش‌دهی در مورد ایران ادامه خواهد داد.

همچنین رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دنبال انتشار گزارش فصلی یوکیو آمانو گفت: این گزارش اقدامات ایران در چارچوب برجام را مورد تایید قرار داده است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر