کد خبر: 412852 A

ایلنا: با آغاز دوره دوم فعالیت خانه احزاب ایران، آیین نامه داخلی و اساسنامه این تشکل صنفی و سیاسی منتشر شد.

به گزارش ایلنا،  با آغاز دوره دوم فعالیت خانه احزاب ایران، آیین نامه داخلی و اساسنامه این تشکل صنفی و سیاسی منتشر شد.

آیین نامه داخلی جدید خانه احزاب طی دو جلسه و در تاریخ های ۳۰ شهریور و ۱۳ مهرماه سال ۱۳۹۴ با حضور اکثریت اعضای این تشکل، در ۱۵ ماده و چهار تبصره به تصویب رسید.

همچنین اساسنامه خانه احزاب ایران که در ۶ فصل با ۳۵ ماده و ۱۸ تبصره به تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده بود، مجدداً با ۶ فصل و ۳۵ ماده و ۲۴ تبصره با اصلاح مواد ۱۵ و ۲۲ و موارد مربوط به آن در تاریخ ۲۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۴ به تصویب مجمع عمومی خانه احزاب رسیده بود که اینک متن آن هم منتشر شده و در دسترس قرار گرفته است.

 

خانه احزاب ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر