کد خبر: 416772 A

با مصوبه هیئت وزیران؛

ایلنا: هیئت وزیران، اعتبارات مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۵ را تعیین کرد.

به گزارش ایلنا، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

۱- اعتبارات مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۵، پس از کسر اعتبار مصوب سال ۱۳۹۵ و اعتبار مربوط به طرح‌های مرزی که از محل صندوق توسعه ملی تأمین می‌گردد، برای عملیات اجرایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، به میزان سه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) ریال از محل اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰- و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور - مصوب ۱۳۸۷- (به نسبت مساوی) موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- تأمین می‌شود. توزیع اعتبارات یادشده با هماهنگی کارگروه مذکور برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.

۲- دستگاه‌های اجرایی موظفند آن بخش از اعتبارات را که از محل منابع عمومی اختصاص می‌دهند، در اولویت تخصیص و پرداخت خود قرار داده و سهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در موافقت نامه‌های مربوط اعمال نمایند.

۳- دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور هماهنگی در اجرای طرح‌های موضوع این تصویب-نامه، برنامه عملیاتی و اولویت‏های اجرایی و مکانی خود را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به دبیرخانه کارگروه یادشده ارایه نمایند تا پس از تأیید توسط کارگروه و سازمان برنامه و بودجه کشور، در موافقت نامه‌های مربوط درج گردد.

۴- دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب نامه مکلفند به استناد مواد (۳۴) و (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱-، گزارش عملکرد خود از طرح‌ها و پروژه‌های موضوع این تصویب نامه را در مقاطع سه ماهه به دبیرخانه کارگروه یادشده ارایه نمایند تا گزارش تلفیقی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه گردد.

۵- هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آبی، زراعی به باغی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه و هرگونه عملیات منجر به افزایش برداشت از منابع آب حوضه اعم از ایجاد و بهسازی ایستگاه‏های پمپاژ آب، احداث آب بندان و سدهای معیشتی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع بوده و وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی موظفند ضمن ممنوعیت صدور مجوز در این خصوص، با متخلفین برخورد نموده و گزارش عملکرد ماهانه خود را به دبیرخانه کارگروه ارایه نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت کشور- وزارت نیرو- وزارت جهادکشاورزی - وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.

دریاچه ارومیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر