کد خبر: 418641 A

حاشیه‌های یک نام؛

ایلنا: رییس اینترپل ناجا توضیحاتی را درباره وضعیت پیش آمده درمورد صدور اعلان قرمز برای محمود خاوری در سیستم اینترپل ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، نام محمود خاوری یکی از ده یادزه نامی بود که در فهرست ایرانی‌های اعلان قرمز اینترپل دیده می‌شد، در روزهای گذشته این نام دیگر در سایت رسمی اینترپل وجود ندارد، با اینهمه سردار مسعود رضوانی رییس اینترپل ناجا درباره خبر حذف اعلان قرمز محمود خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی در دولت محمود احمدی‌نژاد از سامانه اینترپل می‌گوید که اعلان قرمز آقای خاوری حذف نشده و همچنان به قوت خودباقی است.

او با بیان اینکه این اعلان در سیستم اصلی سازمان اینترپل وجود داشته و در دسترس و مورد استناد و اقدام پلیس اینترپل کشورهاست، گفت: اعلان از پرتال عمومی سازمان حذف شده و حدف این اعلان برای افرادی است که ارتباط بین اینترپل کشور محل اقامت فرد با اینترپل صادرکننده اعلان برقرارشده است.

ریس پلیس اینترپل ناجا تاکید کرد: درصورت تردد خاوری به سایر کشورهای جهان، پلیس آن کشور به استناد همین اعلان که درسیستم پلیس کشور‌ها همچنان فعال است، می‌بایست متوقف شده و موضوع را به اینترپل تهران اطلاع دهند.

به گزارش ایلنا، هماکنون نام ده ایرانی در اعلان قرمز اینترپل وجود دارد که نام محمود خاوری میان آن‌ها دیده نمی‌شود. تصاویر زیر این اسامی را نشان می‌دهد:

1211

نام خاوری در جستجوی کلی سایت اینترپل هم دیده نمی‌شود:

123

اینترپل محمودرضا خاوری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر