کد خبر: 428883 A

با مجوز دولت صورت می‌گیرد؛

ایلنا: با تصمیم هیئت وزیران، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد بابت پرداخت بدهی‌های وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به انتشار حداکثر مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره اقدام و منابع مالی تجهیز شده را صرف بازپرداخت بدهی های مذکور نماید.

به گزارش ایلنا، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود بابت پرداخت بدهی های وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری با رعایت آیین‏نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴–  موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۴/۴/۱۳۹۴ و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویبنامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت۵۲۹۴۰هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ نسبت به انتشار حداکثر مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال اوراق صکوک اجاره اقدام و منابع مالی تجهیز شده را صرف بازپرداخت بدهی های مذکور نماید.

۲ – وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلفند نسبت به معرفی دارایی های مبنای انتشار و ارایه مدارک و مستندات مورد نیاز وفق آیین نامه اجرایی فوق الذکر اقدام نمایند. روش تعیین ارزش دارایی های مبنای انتشار اوراق از جمله بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس بیمه و سایر معیارهای مربوط با موافقت کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع ماده (۷) تصویبنامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۴/۴/۱۳۹۴ مشخص می شود.

۳- اصل، سود و هزینه های مترتب بر انتشار اوراق موضوع این تصویب نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متعهد تأمین و تخصیص اعتبار، در لوایح بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سر جمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام می نماید.

۴- سازمان برنامه و بودجه کشور، احکام لازم برای تعهد و بازپرداخت اصل، سود و هزینه های مترتب بر اوراق سررسید شده را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش  بینی می نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت آموزش و پرورش - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

هیئت وزیران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر