کد خبر: 453251 A

با تصویب هیات وزیران؛

با تصویب هیات دولت آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اصلاح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب‌­نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـمورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱- متن زیر به‌ عنوان تبصره (۲) به ماده (۸۲) اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود:

تبصره ۲- در مورد کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط بهبخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مهلت صدور محصولات بدست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص شش ماه بوده و حداکثر برای شش ماه دیگر به تشخیص کارگروه موضوع این ماده قابل تمدید است.

۲- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۸۷) اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱)تلقی می‌شود:

تبصره ۲- در خصوص آن دسته از کالاهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیاراتمربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که تفاوت قیمت داخلی و خارجی وجود دارد و یا مشمول ممنوعیت یا محدودیت شده است در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، تبدیل بهواردات قطعی با رعایت این آیین­نامه منوط به پرداخت سود بازرگانی معادل جدول زیر و با رعایت بندهای (الف)، (ب) و (ج) ذیل آن خواهد بود: 

ردیف

عنوان کالا

کد تعرفه

سود بازرگانی برای تبدیل محموله‌های ورود موقت به واردات قطعی

۱

گندم

۱۰۰۱ (کلیه تعرفه‌های ذیل آن)

۷۵%

۲

شکر خام

۱۷۰۱ (کلیه تعرفه‌های ذیل آن)

۸۵%

۳

شکر سفید

۱۷۰۱ (کلیه تعرفه‌های ذیل آن)

۸۵%

۴

شیر خشک

۰۴۰۲۱۰۱۰-۰۴۰۲۱۰۳۰-۰۴۰۲۲۱۳۰-۰۴۰۲۲۱۹۰- ۰۴۰۲۲۹۰۰

۱۰۰%

۵

برنج

۱۰۰۶ (کلیه تعرفه‌های ذیل آن)

۱۰۰%

۶

جو

۱۰۰۳ (کلیه تعرفه‌های ذیل آن)۱۰۰۴

۶۵%

۷

رب گوجه فرنگی

۲۰۰۲۹۰۱۰

۱۰۰%

۸

عسل

۰۴۰۹ (کلیه تعرفه‌های ذیل آن)

۱۲۰%

۹

انواع میوه‌ها

(تازه یا خشک کرده)

زیتون

(تازه محفوظ شده)

۰۸۰۱-۰۸۰۲-۰۸۰۴-۰۸۰۵-۰۸۰۶-۰۸۰۷-۰۸۰۸-۰۸۰۹-۰۸۱۰-۰۸۱۱-۰۸۱۲-۰۸۱۳-

۰۷۰۹۹۲۰۰-۰۷۱۱۲۰۰۰-۲۰۰۵۷۰۰۰

(کلیه تعرفه‌های ذیل آن)

به استثنای کدهای ردیف:

۰۸۰۱۱۱۰۰-۰۸۰۱۱۲۰۰-۰۸۰۱۱۹۰۰-۰۸۰۴۳۰۰۰-۰۸۰۴۴۰۰۰-۰۸۰۴۵۰۰۰-

۱۵۰%

الف- وارد کنندگانی که (۷۰%) وزن محموله وارداتی را صادر کرده‌اند در صورت درخواست تبدیل باقیمانده به ورود قطعی مشمول (۷۰%) سود بازرگانی مأخذ  تعرفه‌های فوق‌الذکر می‌گردند.

ب- در صورت برقراری هر نوع مابه التفاوت یا عوارض توسط مراجع قانونی برای واردات قطعی اقلام فوق‌الذکر، هنگام تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت آن اقلام علاوه بر پرداخت سود بازرگانی تعیین شده مشمول پرداخت مابه‌التفاوت یا عوارض مربوط نیز خواهد شد.

ج- وزارت جهاد کشاورزی تا پایان هر سال سود بازرگانی کالاهای اقلام فوق‌الذکر را جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پیشنهاد و پس از طی مراحل تصویب قانونی مراتب به

سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران جهت اقدام ابلاغ خواهد شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس ­جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهادکشاورزیگمرک جمهوری اسلامی ایران-  وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است.

 

هیات وزیران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر