کد خبر: 466244 A

بنابر مصوبه مجلس؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند نسبت به پرداخت بخشی از بدهی خود به صندوق بازنشستگی فولاد برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد اقدام کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۶ اختصاص داشت، بند ه تبصره ۷ این لایحه را به تصویب رساندند.

بنابر این مصوبه، دولت مکلف است به‌منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، نسبت به تأدیه بخشی از بدهی خود از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در جدول شماره(۱۸) ردیف ۱۹ و همچنین ردیف‌های ۱۵۱-۵۳۰۰۰۰ و ۹۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذکور اقدام کند.

همچنین درصورت عدم تکافو و یا عدم تحقق منابع اعتبارات پیش‌بینی شده در ردیف‌های فوق‌الذکر دولت می‌تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ردیف ۶-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره و یا  از محل ردیف‌های هزینه ای جدول شماره (۹) این قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز اقدام کند.  رقم مزبور در حساب‌های فی مابین دولت و صندوق یادشده منظور می‌شود.

نشست علنی مجلس جزئیات لای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر