کد خبر: 468376 A

مطهری:

مطهری گفت: مجلس دانش آموزی نوعی تمرین دموکراسی و مردم سالاری دینی است و یکی از نمادهای جمهوری بودن حکومت ماست.

به گزارش ایلنا، علی مطهری در دومین نشست هشتمین دوره مجلس دانش آموزی که امروز شنبه ۲۱ اسفند در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار داشت: باید از حسن و ابتکار تشکیل مجلس شورای دانش اموزی تشکر کنیم البته تاسیس و تشکیل این مجلس به سالها قبل بر می گردد و هر فرد و گروه و یا نهادی که ابتکار تشکیل چنین مجلسی را داشته است باید تقدیر شود.

وی افزود: مجلس دانش آموزی در واقع نوعی تمرین دموکراسی و مردم سالاری دینی است و همانطورکه می دانید حکومت ما شکل جمهوری دارد و محتوای اسلامی و تبعا این جمهوری در همه شئون حکومت باید جریان داشته باشد.

ادامه داد: حکومت اسلامی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد به تعبیری دیگر هر حکومتی که احکام اسلامی را اجرا کند حکومت اسلامی است و نهضت اسلامی ما نیز شکل جمهوری دارد. حکومت های اسلامی دیگر می توانند مانند حکومت اشراف ، خانواده های خاص، مشروطه و ... باشد.

وی اضافه کرد: در ایران از ابتدای تشکیل مشروطه یعنی سال ۱۲۸۵ حکومت ایران از استبدادی به مشروطه تبدیل شد و شاه مقام تشریفاتی بود و ۵ تن از مجتهدان تراز اول مصوبات قانونی را بر اساس احکام شرع و اسلام تطابق می کردند و قانون خلاف اسلام ممنوع بود اما به تدریج این حکومت از مسیر خود خارج شد و در دوره رضاخان به استبدادی خشن تبدیل شد و در ابتدای حکومت پهلوی، محمدرضا نیز مشروطه بود اما بعدا به حاکمی مستبد تبدیل شد.

مطهری ادامه داد: بسیاری از بزرگان در دهه های ۳۰ و ۴۰ بر این اعتقاد بودند که قانون اساسی در کشور اجرا شود و حکومت مشروطه باشد و شاه مقام تشکیلاتی داشته باشد اما با پیروزی انقلاب شکوهمنداسلامی نظام ما نظام جمهوری شد و باید قدر این جمهوری بودن حکومت خود را بدانیم .

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رهبران نهضت اسلامی ما شکل جمهوری را برای حکومت ما انتخاب کردند که با اکثریت اراء مردم به تصویب رسید.

وی عنوان کرد: حکومت جمهوری از حکومت های بسیار ارزشمند در دنیاست زیرا حکومت مردم بر مردم است زیرا اگر طبقه خانواده خاص حاکم باشند احتمال انحراف بیشتر است .

مطهری خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب زمانیکه بحث جمهوری مطرح بود بسیاری معتقد بودند که جمهوری اسلامی تعبیری متناقض است زیرا جمهوری یعنی خواست مردم اما اسلامی یعنی خواست اسلام که پاسخ های زیادی داده شدکه مهمترین پاسخ آن این است در کشوری که ایمان و اعتقاد به اسلام نداشته باشد این یک تعریف متناقض است اما در کشور ما که اکثر قریب به اتفاق مسلمان هستند و اسلام را پذیرفته اند تعبیری متناقض نیست.

وی گفت: اگر التزام مردم به آئین، مکتب و ائدولوژی خاصی مبتنی بر آداب ، تاریخ و یا شریعتی خاص است متناقض با دموکراسی باشد هیچگونه دموکراسی در دنیا قابل تحقق نیست .

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجلس دانش آموزی یکی از شئون جمهوری بودن حکومت ماست که آثار تربیت اجتماعی و سیاسی دارد . همانطور که می دانید تعلیم و تربیت در دنیا واسلام بحث بسیار مهمی است زیرا انسان ها مانند مواد خامی هستند و باید آنها را پرورش داد تا کارائی لازم را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در اجتماعات توسعه یافته نیروی انسانی تربیت شده است اما در کشورهای توسعه نیافته نیروی انسانی تربیت شده نیست.ما باید هر دو بعد وجود انسان یعنی روح و بدن را تربیت کنیم . تربیت یعنی پرورش. بدن را باید پرورش داد، روح را باید پرورش داد، روح مراتب مختلف دارد که یکی از مراتب آن عقل است و دیگر مراتب آن وجدان است .

مطهری افزود:در قرآن از روح و نفس تعبیرهای زیادی شده است گاهی از نفس اماره نام برده شده و گاهی از نفس لوامه . گاهی انسان را تشویق به این می کند که با نفس خود مبارزه کند و آن را خوار کند و گاهی باید آن را عزیز و بزرگوار بدارد .زماینکه با نفس اماره طرف هستیم باید نفس را کار کنیم و با آن مبارزه کنیم. اما در نفس لوامه باید بزرگ بداریم و به تعبیری دیگر عزت نفس در اسلام موید همین مسئله است.

وی اضافه کرد: مجلس دانش آموزی فرصتی برای تربیت اجتماعی و سیاسی دانش آموزان است و دانش آموزان در ابتدای نوجوانی تربیت اجتماعی و سیاسی می شوند و جامعه ما از نظر اجتماعی و سیاسی رشد می کند و به مسائل مختلف اهمیت می دهد . جامعه ما باید بدانند دخالت در سرنوشت و شرکت در انتخابات چه مزایایی دارد مبارزه با بیگانه و دخالت بیگانگان چه اثراتی دارد.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از طرفی دیگر مجلس دانش آموزی نوعی تمرین مدیریت کشور است شاید در این مجلس مسائل کشور در حد مسائل آموزش و پرورش باشد اما دانش آموز ما کلان نگر می شود و سعی می کند مسائل شخصی و منطقه ای خود را مطرح نکند بلکه مسائل کلان و ملی در حد آموزش و پرورش را ببیند و باعث می شود که در آینده نگاهی عام و ملی داشته باشد .

وی یادآور شد: امروز یکی از آسیب های مجلس شورای اسلامی همین است که برخی از نمایندگان نگاهی منطقه ای و بخشی دارند اما باید بدانیم مسائل مهمتری در کشور وجود دارد مانند مسئله محیط زیست، اشتغال، بالارفتن نرخ طلاق، تهاجم فرهنگی و مسئله آب که امروز از مشکلات بزرگ کشور ماست. هر کدام از این موضوعات را نگاه کنیم مهم است و هنر این است که بتوانیم اولویت بندی کنیم و اولویت ها را تشخیص دهیم باید بدانیم پرداختن به کدام یک از مسائل باید پیش بیفتد البته در اهمیت هر کدام شکی نیست.

مطهری ادامه داد: پس از نگاهی مختصر به کارایی مجلس دانش آموزی دیدم از جهانی مطابق با مجلس شورای اسلامی و در آن کمیسیون های تخصصی وجود دارد که طرح ها در آن بررسی می شود . همه این موضوعات مسئله مفید و مثبتی است و شاید مجلس دانش آموزی که مسائل آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار می دهد موضوعات آموزش و پرورش را از دیدگاه دانشآموزان بررسی می کند که این موضوع می تواند در حل کردن معضلات آموزش و پرورش موثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: طی دوره های گذشته سندهای خوبی تصویب شده و موضوعات خوبی مورد بررسی قرار گرفته که از جمله آنها اعتیاد در مدارس بوده است و یکی دیگر از مسائل بحث کتب درسی است و شاید کمیسیونی اختصاصی برای بررسی کتب درسی داشته باشیم. ما باید از نگاه دانش آموزان کتب درسی را بررسی کنیم زیرا دانش آموز است که تشخیص می دهد این کتاب به چه میزان تاثیر دارد و در آخر نیز مجبور است آن کتاب را بخواند و امتحان دهد او می توان تشخیص دهد که این کتاب چقدر در رشد و پرورش او تاثیردارد .

وی گفت: روش حفظ کردن بدترین روش آموزشی است این که ما مطالبی را حفظ کنیم و سپس در امتحان جواب دهیم کاری بیهوده است بهترین روش تعلیم و تربیت و آموزش، تقویت قوه تعقل و قوه تجزیه و تحلیل است . متاسفانه در آموزش و پرورش کنونی ما مطالبی را در ذهن دانش آموز مانند کالاهای نامنظم انبار می کنیم که تاثیری در آینده دانش آموز ندارد.

مطهری ادامه داد: وقتی که به آثار شهید مطهری نگاه می کنید ایشان مسائل پیچیده و مبهم را با زبانی ساده و شیوا بیان کرده است که قابل فهم است ما باید در کتابهای درسی مطالب را روان و قابل فهم بنویسیم و تصور نکنیم که اگر مطالبی را ساده بیان کردیم از علم و دانش نویسنده کم می شود.

وی افزود: کتابهای قبل از انقلاب کتابهای روان تر و بهتری بود به طور مثال کتابهای تعلیمات دینی در آن زمان داشتیم که با کمک شهیدان بهشتی و باهنر نگارش می شد و گاهی هم به رویت شهید مطهری میرسید. ما باید در همه دوره های تحصیلی و به خصوص رشته علوم انسانی کتابها را روان و گویا بنویسیم .

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از آثار مهم مجلس دانش آموزی مشارکت و عادت به کار جمعی است که خود مزیتی است شهید مطهری عنوان می کند که کار جمعی در بین ما رواج ندارد و باید عادت کنیم که در جامعه کار جمعی و مشارکت داشته باشیم و در امور مشورت کنیم. در اسلام نیز به موضوع مشورت و کار جمعی بسیار توصیه شده است و پیامبر اسلام در بسیاری از مسائل مهم  با دیگران مشورت می کردند و همین موضوع را می توانیم در زندگی دیگر ائمه و بزرگان ببینیم.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در  مجلس دانش آموزی و مجلس شورای اسلامی نقد منصفانه است که از کارهای مهم مجلس نقد است. نقد در لغت یعنی تشخیص عیار طلا، یعنی چقدر طلا خالصی و ناخالصی دارد و نقادی یعنی جدا کردن خالصی ها است بنابراین ما در نقد باید نقاط قوت و منفی را روشن کنیم و به هر دو بپردازیم متاسفانه نقد و انتقاد به طور کلی نظر دادن در کشور ما دو حالت دارد یا افراد را لجن مال می‌کنیم و یا دچار تملق و چاپلوسی می‌شویم اما نقد واقعی یعنی بیان کردن نقاط مثبت و منفی و چنین نقدی نقد منصفانه است .

مطهری گفت: در جایی که قانونگذاری می شود باید همه افراد قانونمند باشند متاسفانه یکی از معضلاتی که در جامعه ما اتفاق افتاده است بحث قانون گریزی است ما باید قانون را ملاک قرار دهیم و خلاف قانون حرکت نکنیم زیرا چنین امری باعث می شود تا انضباط کشور از بین برود و همه چیز دچار آسیب شود.

وی افزود: بحث دیگری به عنوان ردیف بودجه برای مجلس دانش آموزی مطرح شده این موضوع باید ابتدا در لایحه بودجه ۹۷مطرح شود و در صورتیکه دولت آن را در لایحه قرار نداد می توان آن را در مجلس و یا کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار داد که البته باید با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطرح شود .

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بحث نشست مشترک نمایندگان مجلس دانش آموزی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز موضوع مفیدی است که باید با هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مطرح کنیم و پس از نظر مثبت آنها این اقدام نیز رخ دهد.

علی مطهری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر