کد خبر: 470389 A

پس از ۱۵ ماه پیگیری؛

پس از ۱۵ ماه پیگیری از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران، موضوع خالص فروشی کالاها در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی استان تهران تصویب شد.

به گزارش ایلنا، محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی استان تهران پیشنهاد اداره کل استان تهران درباره خالص فروشی کالا  - کسر کردن وزن ظرف به ویژه در شیرینی و میوه - مطرح شد که با موافقت تمامی اعضا تصویب شد.

او افزود: این مصوبه پس از ابلاغ به اتاق اصناف استان و واحدهای صنفی اجرایی می‌شود. 

با پیشنهاد رییس اتاق اصناف ایران و با توجه به مهم و ملی بودن این مساله و به‌منظور جلوگیری از اجحاف حقوق مردم مقرر شد که موضوع خالص فروشی در کمیسیون عالی نظارت نیز مطرح شود تا در صورت موافقت اعضای این کمیسیون، طرح مذکور به صورت کشوری اجرا شود. 

برخورد های تعزیراتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر