کد خبر: 480593 A

ابوطالبی در واکنش به عدم پخش زنده مناظره‌های انتخاباتی:

معاون سیاسی دفتر رییس‌جمهور به تصمیم کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داد و گفت: از نظر دولت، درهرتصمیم یا اقدامی باید مردم محترم شمرده شده، اصل قرارگرفته، محرم بوده، و انتخاب آنان آزاد باشند.

به گزارش ایلنا، حمید ابوطالبی در واکنش به تصمیم کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر پخش نکردن مناظره‌های انتخاباتی از صداوسیما در توئیتر خود نوشت:

ستاد انتخابات - که دولت درآن دراقلیت است - تصمیم گرفته مناظره‌ها را زنده پخش نکند؛ دو سوال وجود دارد:

١)معنای این امرچیست؟ آیاکسانی که رییس جمهور می‌شوندصلاحیت زنده روی آنتن رفتن ندارند؟ یا قصد دارند برخی مطالب راسانسورکنند؛ یعنی مردم محرم نیستند؟

٢)مشارکت وسیع مردم پشتوانه نظام است؛ در اینصورت چه کسی مسئول عدم مشارکت احتمالی خواهد بود؟

از نظر دولت، درهرتصمیم یا اقدامی باید: مردم محترم شمرده شده، اصل قرارگرفته، محرم بوده، و انتخاب آنان آزاد باشند.

 

 

حمید ابوطالبی پخش مناظره‌های انتخاباتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر