کد خبر: 491232 A

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دقایقی پیش با حضور در کارخانه شیشه مینا رای خود را به داخل صندوق سیار اخذ رای شماره ۳۸۶ انداخت.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دقایقی پیش با حضور در کارخانه شیشه مینا واقع در محدوده جاده مخصوص کرج رای خود را به داخل صندوق سیار اخذ رای شماره ۳۸۶ انداخت.

علی ربیعی پس از انداختن رای خود به داخل صندوق گفت: من امروز به صورت نمادین برای اخذ رای در این محیط صنعتی و جمع کارگران آن حاضر شدم.

وی از تمامی گروه‌های هدف وزارت متبوع خود از جمله کارگران، بازنشستگان، مددجویان بهزیستی و ... دعوت به عمل آورد تا با مشارکت در انتخابات پیش رو و حضور در صندوق‌های رای، امکان تحقق تمامی آمال‌، افکار و ایده‌های مترقی برای کشور را فراهم کنند.

وی گفت: به عنوان یک کارگر قدیمی که امروز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اقتصادی و اجتماعی دارد از همه مردم خصوصا مخاطبان این وزارتخانه می‌خواهم که با مشارکت در امر انتخابات فرصت دستیابی به امکانات برابر و بهتر را برای همگان از طریق مشارکت در امر انتخابات فراهم کنند.

وی در خصوص مهمترین اولویت‌های دولت دوازدهم گفت: گفتمانی که در جریان رقابت‌های نامزدهای ریاست جهوری شکل گرفت و امروز در جامعه حاکم شده است گفتمانی است که با فعالیت‌های وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتباط دارد. بنابراین یکی از مهمترین وظایف دولت دوازدهم در حوزه این وزارتخانه و در رابطه با ریشه کنی فقر، ایجاد اشتغال و تامین رفاه شهروندان و مبارزه با نابرابری خواهد بود.

 

 

کارگران و انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر