کد خبر: 495878 A

در اطلاعیه دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تاکید شد؛

کمیسیون ماده ۱۰ با عنایت به ضرورت به روز رسانی پرونده احزاب و تسهیل در انجام تعامل و مکاتبه با احزاب، ارسال اطلاعات بروز شده تماس را از دبیران کل احزاب، خواستار شد.

به گزارش ایلنا، متن کامل اطلاعیه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب به شرح زیر است:

باسمه تعالی

دبیران کل محترم احزاب دارای پروانه فعالیت از کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب

با عنایت به ضرورت به روز رسانی پرونده احزاب و تسهیل در انجام تعامل و مکاتبه با احزاب؛ مقتضی است، نشانی، تلفن و فکس دفتر مرکزی و تلفن ثابت و همراه دبیرکل و همچنین نشانی سایت رسمی حزب متبوع در شبکه اینترنت را به صورت کتبی به نشانی وزارت کشور، دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب ارسال نمایید.

محمدامین رضازاده

دبیرکمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

 

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر